Sparebanken Vest - Kundeutbytte

Kunde: Sparebanken Vest/ Trigger

Produsert: Vinteren 2023/24

Oppgave:

I forbindelse med årets kundeutbytte i Sparebanken Vest ønsket Trigger å gjøre et stort og for mange uforståelig beløp, personlig. Til sammen var det snakk om én milliard kroner som skulle fordeles, og ved å gjøre det personlig, ønsket byrået å gjøre budskapet mer relevant og lettere å forstå, slik at mottakerne kunne ta innover seg hvor mye Sparebanken Vest gir tilbake til kundene og allmennyttige formål.

Løsning:

Da Trigger hadde utarbeidet konseptet bak filmen og AI generert storyboard i forkant (noe som ofte setter en visuelt høy bar å leve opp til i virkeligheten), ble Sølvrev sin oppgave å forme det visuelle uttrykket til et sluttprodukt av like høy kvalitet.

For å få til dette måtte man legge en del trykk på å finne gode locations som svarte til bildene, og utarbeide en plan for hvordan solen traff i bildene på det rette tidspunktet på dagen. I tillegg benyttet man nøye utvalgte rekvisitter som jakker, telt etc for å tydeliggjøre og styrke identiteten til Sparebanken Vest som avsender.

Sluttresultatet var helt avhengig av sol for å få den rette feelgood-stemningen, og da snøen falt to dager før innspilling, måtte hele gjengen trå til for å riste trær og busker fri for snø. Med god hjelp fra både crew og kunde under innspillingen, klarte man ved hjelp av VFX å skape lun magi i etterarbeidet.

De første personaliserte filmene ble sendt ut 22. mars 2024 og besto blant annet av personalisering av navn, summen de fikk inn på konto, hvilken bank og lokalkontor de hører til, i tillegg til totalsummen de har fått i kundeutbytte i løpet av kundeforholdet sitt.
andre prosjekter