Seaborn - Jubileumsfilm

Kunde: Seaborn
Produsert:
Våren 2021


Oppgave:

I forbindelse med Seaborn sitt 20års jubileum fikk Sølvrev i oppdrag å lage en video som styrket den interne merkevarebyggingen til Seaborn, fremkalte stolthet hos de ansatte og eierne, og styrket nærheten mellom merkevaren Seaborn og eierbedriftene.

Løsning:
Ved å sette fokus på å fortelle historien til selskapet gjennom de som startet det hele, ønsket vi å skape en følelse av å være en del av noe større enn seg selv, og løfte frem Seaborn som den selvstendige, uavhengige utfordreren til de store og etablerte.

Målet med videoen var å styrke og feire Seaborn ved å fortelle kooperativets historie og hva de har oppnådd. Ved å sette fokus på historien til eierne, hvordan Seaborn ble til og utviklet seg, de gode historiene og gode illustrerende bilder fra hele kooperativet på tvers av lokasjoner og avdelinger ønsket vi å bidra til økt samhold, økt intern stolthet og eierskap til merkevaren videre.

Vi produserte her en helhetlig merkevarebyggende video, i tillegg til en video til hver av eierbedriftene.

Resultat:
Videoene ble godt tatt imot av Seaborn, og ble delt online og internt som en markering på deres 20års jubileum. Vi fikk rapporter om både tårer og gåsehud under visning av videoene.


Aksjonærvideoer:

Totalt produserte vi 8 stk aksjonærvideoer i tillegg til den helhetlige jubileumsfilmen. Under kan du se noen eksempler på disse:

Seaborn - Karstensen Fiskeoppdrett:


Seaborn - Steinvik Fiskefarm:


Seaborn - Mortenlaks:


andre prosjekter