Sølvrevcup

Fotballcup til inntekt for Blå Kors.

Sammen med Blå Kors og Salgs- og Reklameforeningen i Bergen arrangerte vi i år Sølvrevcup 2023 hvor all inntekten fra cupen gikk uavkortet til Blå Kors - Steg for steg. I tillegg til selve cupen på dagtid, ble det også arrangert en bankett på Engen restaurant i regi av Sølvrev, hvor det ble holdt en høytidelig prisutdeling. Til sammen deltok 150 spillere fra ulike bedrifter/organisasjoner i Bergen og det ble samlet inn hele 85.000 kr,- til Steg for steg.

  • De aller fleste av oss har sett hvordan rus er med på å skape negative ringvirkninger i samfunnet. Enten det er er nære eller fjerne relasjoner som er påvirket, vet vi så alt for godt hvordan det er med på å ødelegge liv, nære relasjoner og hele familier. Derfor er arbeidet til Blå Kors - Steg for steg så viktig, og noe vi har lyst til å bidra med å hjelpe. - Terje André Helgheim, Gründer og kunderådgiver.

Med et spesielt fokus på utfordringer innen rus, kriminalitet og psykisk helse, hjelper Blå Kors - Steg for steg mennesker som opplever ensomhet og utenforskap med å gjøre ønskede endringer i livet sitt. Ved hjelp av kartleggingssamtaler får deltagerne selv formulere sine mål og behov, med en visshet i at det finnes støtte underveis. Målet er å opparbeide seg hverdagskompetanse, et sett med praktiske og sosiale ferdigheter som er nødvendige for å få til et «vanlig liv».

andre prosjekter