Miljøfyrtårn

Sølvrev er sertifisert miljøfyrtårn-bedrift.

Vi i Sølvrev er glad i å ferdes i naturen, enten det er ute på produksjon, på fjellet, i skogen eller på havet. Derfor er vi veldig stolt over å være en Miljøfyrtårn bedrift. Vi har med det forpliktet oss til å drive virksomheten på en bærekraftig og ansvarlig måte som tar hensyn til miljøet.

Med et effektivt miljøledelsessystem som hjelper virksomheter med å redusere miljøbelastningen, stimulere til grønn omstilling og øke konkurransekraften, er Miljøfyrtårn Norges mest brukte sertifikat for virksomheter. Det er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp og anbudskonkurranser, i tillegg til å være den første nasjonale ordningen i Europa som er blitt anerkjent av EU. Med Miljøfyrtårn-sertifikatet er vi bedre rustet til å møte nye utfordringer i hverdagen, samt til å gripe nye muligheter i et arbeidsliv som er i rask endring.

  • Helt siden starten har Sølvrev valgt å leie bil i stedet for å eie, og vi kjøper det meste av møbler og inventar brukt. I forbindelse med sertifiseringen har vi nå også fått på plass en miljøpolicy, i tillegg til rutiner for oppfølging, innkjøp, avfallshåndtering og HMS. For oss er dette bare begynnelsen, men vi gleder oss til å fortsette arbeidet mot en mer bærekraftig fremtid og en grønnere produksjon, sier Miljøfyrtårn-ansvarlig i Sølvrev, Mariann Lunde.andre prosjekter