Julegaver for fremtiden

Støtte til Barnekreftforeningen.

Tidligere har Sølvrev tatt runden til kunder og samarbeidspartnere for å levere julegaver, men fra og med 2020 begynte vi med noe nytt. Selv om det er vell så hyggelig med julegaver, hadde vi lyst til å gi pengene til noen som virkelig trenger det. Valget falt på Barnekreftforeningen og deres viktige arbeid med å sikre barns fremtid.

  • Vi i Sølvrev er stolt over at vår julegave går til livsviktig forskning og støttetiltak til barn og unge med kreft. Vi har valgt å gi denne type gave fordi vi har lyst til å gjøre en forskjell, og kanskje inspirere andre til å gjøre det samme. - Daniel Eikeland, daglig leder i Sølvrev.

Barnekreftforeningen er en selvstendig, frivillig, landsdekkende organisasjon som drives av familier som har eller har hatt barn med kreft. Deres mål er at ingen barn skal dø av kreft. Ved å være en støttepartner og informasjonskilde for familier som rammes av barnekreft, skal ingen føle seg alene. Samtidig som at organisasjonen er den største pådriveren i Norge til å sette fokus på barnekreft i media og samfunnet, bidrar Barnekreftforeningen til forskning og utdanning som er med på å bekjempe barnekreft.

Livets Tre.

I tillegg valgte vi i 2023 å gi 15.000 kr til Livets Tre, et sosialprosjekt for barn i slummen utenfor Sao Paulo som jobber for å gi barn en god hverdag og en bedre fremtid.

andre prosjekter