Kunde:

Utdanning i Bergen


Utdanning i Bergen er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Høgskulen på Vestlandet, Norges Handelshøyskole, NLA Høgskolen, VID vitenskapelige høgskole, Studentsamskipnaden på Vestlandet, Bergen kommune, Hordaland Fylkeskommune og Bergen Næringsråd. Organisasjonen bidrar til å samle informasjon om Bergen som studentby, og organiserer også ulike arrangementer på tvers av institusjonene.


Kort om leveransen:

For Utdanning i Bergen har vi laget både reklame og promo-snutter for de ulike institusjonene og Bergen som studentby. Vi ønsker særlig å trekke fram Studentbyen-videoen, hvor hensikten var å løfte frem Bergen som studieby. Videoene skapte stort engasjement og høstet strålende tilbakemeldinger fra både studenter og studiestedene! Dette er videoer vi med stolthet viser frem.