Kunde:

Universitetet i Bergen


Med sine over 15 000 studenter bidrar Universitetet i Bergen til at Bergen er en levende studentby. Universitetet tilbyr et mangfold av utdannelser og er på flere områder ledende i sitt forskningsarbeid.


Kort om leveransen:

For Universitetet i Bergen har Sølvrev utarbeidet flere merkevarebyggende videoer som bidrar til å løfte fram unike kvaliteter ved universitetet. Vi ønsker særlig å trekke fram den nyeste videoen, hvor hensikten er å vise mangfoldet av studietilbud ved Universitetet i Bergen på en engasjerende måte som også løfter frem flere av de sentrale verdiene til skolen og treffer målgruppen godt. Resultatet ble en hyllest til nysgjerrigheten, med spørsmål og eksempler fra yrker som er særlig relevant for studietilbudet ved universitetet.

Sølvrev har stått for hele prosessen med videoen, – fra idéutvikling, manus, produksjon, postproduksjon og ferdig leveranse.