Kunde:

Sparebanken Vest


Sparebanken Vest er den tredje største sparebanken i Norge. De er en stor bidragsyter i mye av verdiskapningen og kulturlivet på Vestlandet.


Kort om leveransen:

For Sparebanken Vest i Bergen har vi produsert flere korte videoer i forbindelse med deres lokale samfunnsengasjement gjennom prosjektet Hjertebank. Videoene portretterer ulike veldedige og samfunnsnyttige tiltak som har fått støtte fra banken. Sølvrev har stått for hele leveransen av videoene, og reist rundt for å dokumentere de ulike tiltakene. Videoene brukes på Sparebanken Vest sine egne nettsider og vises under det årlige Hjertebank-arrangementet i regi av Sparebanken. Videoene har blitt godt mottatt av både tiltakene som portretteres og av Sparebanken Vest.