Kunde:

Sirkel Glass


Sirkel mottar glass- og metallemballasje fra kommuner i hele Norge, til gjenvinningsanlegget på Onsøy utenfor Fredrikstad. 100% av emballasjen blir sendt til materialgjenvinning, og gjenoppstår som verdifullt råmateriale for helt nye produkter. Sirkel er også aktive i å skape gode holdningskampanjer og bidra til økt bevissthet rundt gjenvinning på tvers av landet.


Kort om leveransen:

Resirkulering er viktig, men det kan være utfordrende å skape vellykkede holdningskampanjer som faktisk engasjerer og skaper endring blant folk. Noen vi synes har lyktes godt med dette er Sirkel, som har gjennomført en vellykket kampanje og konkurranse! Vi fikk være med å overraske vinnerne som vant et helt års forbruk av taco-middager fra Santa Maria. Gratulerer!