Kunde:

Pro Well Plan


Pro Well Plan er et innovativt gründerselskap som med digitale løsninger tar sikte på å kostnadseffektivisere oljebrønnplanlegging.


Kort om leveransen:

Pro Well Plan ønsket å lage en enkel og effektiv animasjons-video som kunne forklare og visualisere helheten av deres forretningsmodell. Utfordringen var å kommunisere kompliserte prosesser og konsepter innenfor olje- og gassindustrien uten å bli for teknisk, og skape en effektiv og perfeksjonert «elevator»-pitch, som tydelig løfter frem verdien av tjenestene deres ovenfor kunder på en enkel måte. Sølvrev løste dette effektivt ved å ta i bruk både voice-over og effektive og illustrerende visuelle elementer som understreket og forsterket kommunikasjonen i videoen.