Project Brief

Kunde:

Maritime Bergen – Shippingkonferansen 2018


Shippingkonferansen 2018 er en heldagskonferanse i regi av Norges Handelshøyskole, Bergens Rederiforening og Maritime Bergen for shipping og
maritim næring. Konferansen huser noen av de største aktørene og navnene i bransjen, og har i år utvidet tematikk og målgruppe for å favne flere. Årets arrangement hadde en enorm oppslutning, med både deltakerrekord og mange spennende foredragsholdere fra noen av de råeste aktørene i bransjen.


Kort om leveransen:

Vi hadde gleden av å lage flere promoterende videoer for årets konferanse, hvor hensikten var å presentere tema og foredragsholdere på en
engasjerende måte og til syvende og sist øke antallet påmeldinger til konferansen. Resultatet ble en rekke visuelle og engasjerende videoer som ble
strålende godt mottatt av både arrangør og av deltakere.