Kunde:

BIR


BIR AS er et av Norges største renovasjonsselskap, og er ansvarlig for avfallshåndteringen til nesten 350 000 innbyggere i BIRs ni eierkommuner;
Askøy, Bergen, Fusa, Kvam, Os, Osterøy, Samnanger, Sund og Vaksdal. Selskapet er ansvarlig for håndteringen av avfallet fra kommunenes innbyggere, men tilbyr også avfallsløsninger for næringslivet.


Kort om leveransen:

BIR ønsket å lage en informativ video til bruk i undervisning på barneskoler som også kunne appellere til en bredere målgruppe og virke merkevarebyggende for BIR som selskap. Videoen skulle vise hvordan man kan sortere søppel best mulig som forbruker, og hva som skjer med søppelet når man kaster det.

Oppgaven ble løst ved å ta utgangspunkt i en person som skal til å kaste gjenvinnbart avfall, og benytte dette som et teaching moment for å illustrere hvordan man kan sortere avfallet på en god måte. Sølvrev har stått for hele produksjonen, fra ide og manus til produksjon og ferdig leveranse. Resultatet ble en lettfattelig og fin video som kommuniserer godt, og treffer målgruppen og hensikten på en god måte.