En personlig presentasjonsvideo kan være det som får kundene til å velge akkurat deg.

76% av bedrifter sier at
video øker salg.

81% av forbrukere har kjøpt et produkt etter å ha sett en video av bedriften bak det.

85% av forbrukere ønsker å se mer video fra bedrifter i 2018.

I mange bedrifter er det spesialkompetansen og arbeidskraften til de enkelte ansatte som er produktet. Med å bruke personlige presentasjonsvideoer kan man presentere disse for potensielle kunder på en unik måte. I videoen kan den ansatte vise sine beste sider, sine interesser, sin ekspertise og formidle de forventninger potensielle kunder kan ha dersom de velger dem.

Personlige presentasjonsvideoer kan spille på gjenkjennelsesfaktor hos seeren og gi positive assosiasjoner som igjen øker tilliten til deres merkevare.

Se eksempler på personlige presentasjonsvideoer Sølvrev har laget:

Kontakt oss: