Med en informasjonsfilm kan du skape interesse og få kunden trygg på ditt produkt.

95% av forbrukere har sett en informasjonsvideo for å lære mer om et produkt eller en tjeneste.

97% av markedsførere mener video har økt forståelsen for produktet eller tjenesten.

72% av forbrukere vil heller se video for å lære om et produkt, enn å lese om det.

En informasjonsvideo gir muligheten til å presentere kort og enkel informasjon om et produkt eller en gren av virksomheten din. Med formidling av nyttig og relevant budskap, vil både nye og eksisterende kunder bli tryggere på deg og ditt produkt.

Ofte benytter man seg av representanter for selskapet som sannhetsvitner i slike videoer, for å gi et personlig preg på merkevaren. Slik kan kunder oppleve et personlig møte med bedriften i videoen, og både få økt interesse eller lojalitet til merkevaren.

En informasjonsvideo vil også være et godt eksempel på god systemservice, hvor man ivaretar kunden gjennom veiledning og informasjon, og med dette viser at man er bevisst på de behov som foreligger.

Se eksempler på informasjonsvideoer Sølvrev har laget:

Kontakt oss: