Å bruke animasjon i videomarkedsføring gir økt oppmerksomhet hos kundene.

Animerte informasjonsvideoer øker konverteringsraten med 20%

97% av markedsførere mener at video har gitt økt forståelse for deres produkt eller tjeneste.

85% av forbrukere ønsker å se mer video fra bedrifter i 2018.

Animasjon i video bidrar til å dra ned kompleksiteten i produktet og viser hvor enkelt og lett håndterlig løsningene til selskapet kan være. Ved å bruke enkle illustrasjoner og bilder får man kommunisert mye informasjon på kort tid – samtidig som kommunikasjonen holdes tydelig og lettfattelig. Abstrakte egenskaper og verdiforslag kan også kommuniseres tydelig og enkelt gjennom animasjon.

Man kan også velge å kombinere både ekte bilder og animasjon i video. Her kan man både bruke animasjon til å forklare de komplekse tingene eller bruke humor og overdrivelser – samtidig som det brukes ekte bilder hvor seeren kan oppleve gjenkjennelsesfaktor, og dermed bli mer emosjonelt involvert.

Å bruke animasjon i videomarkedsføring vil styrke den visuelle kommunikasjonen til bedriften ut i markedet. Sølvrev har god erfaring med både rene animasjonsfilmer og filmer med både animasjon og ekte bilder.

Se eksempler på animasjonsvideoer Sølvrev har laget:

Kontakt oss: